Vrijwilligersverzekering

1. Sociale doelstelling van “VZW Feestcomité Sint Margrietfeesten”
 
“Feestcomité Sint Margrietfeesten” heeft als sociale doelstelling
kermis organiseren en nevenactiviteiten zonder winstoogmerk.
 
 
2. Juridisch statuut van “Feestcomité Sint Margrietfeesten”
 
“Feestcomité Sint Margrietfeesten” is een VZW.
Naam verantwoordelijken van de organisatie: Dirk Mestdagh, Niels Vergote, Stijn Dewaele, Stefanie Delbeke, Stijn Steuperaert, Filip Van Assche, Steven Vanhoutte, Lies Dewitte en Bart Debaere
 
3. Polis
Elke vrijwilliger van “Feestcomité Sint Margrietfeesten”,
is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.
Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kan terugtrekken van de verzekering).
 
De waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid”, “rechtsbijstand” en “lichamelijke ongevallen “ worden verleend tijdens
de verzekerdeactiviteiten en tijdens alle verplaatsingen van huis en naar de plaats waar de vrijwilligersactiviteit plaatsvindt.
Het begrip “weg van en naar” wordtgeïnterpreteerd naar analogie van het begrip arbeidsweg in de wetgeving op de
arbeidsongevallen (wet van 10 april 1971).
 
Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Lichamelijke schade:
  12.500.000 EUR
 • Stoffelijke schade:
  625.000 EUR


Aan Consumptie
Index 01/12/2007 tot 31/12/2007 (2006,28):

 • Lichamelijke schade:
  21.552.156 EUR
 • Stoffelijke schade:
  1.077.607 EUR
Ongevallen
 • Overlijden:
  12.000 EUR
 • Blijvende invaliditeit:
  30.000 EUR
 • Tijdelijke ongeschiktheid:
  9 EUR / 31°dag
 • Medische kosten:
  100 % RIZIV
 • Begrafeniskosten:
  620 EUR
 • Schade aan eigen goederen:
  3.000 EUR
 • Vervoer - repatriëringkosten:
  5.000 EUR
 
Rechtsbijstand
 • Strafrechtelijke verdediging:
  50.000 EUR
 • Burgerlijke verhaal:
  50.000 EUR
 • Insolventie:
  15.000 EUR
 • Strafrechtelijke borgstelling:
  12.500 EUR

 Franchise 0 EUR behalve bij schade aan eigen goederen: 
300 EUR en Franchise bij schade aan tijdelijk gebruikte of gehuurde gebouwen : 
10 % met een minimum van 125 EUR en een maximum van 500 EUR.

 
4. Kostenvergoeding
 
Indien kosten dienen gemaakt te worden door een vrijwilliger dient dit op voorhand afgesproken te worden met
de organisatie en wordt via een bewijsvoering het bedrag terugbetaald.
 
5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
 
“Feestcomité Sint Margrietfeesten” verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.
 
 
 
Meer info: contactformulier of via website waar volledige polis te bekijken is. (dit blad is een beknopt overzicht)